ระบบในส่วนนี้ปิดการใช้งานชั่วคราว
เนื่องจากธนาคารระบบขัดข้องจึงไม่สามารถทำรายการได้ชั่วคราวกรุณารอสักครู่